تحویل پرونده و هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

در مورخه 25 تیرماه 99 روز چهارشنبه پس از آماده شدن پرونده دانش آموزان و همچنین دریافت هدایت تحصیلی از سایت همگام ، دانش آموزان پایه نهم به همراه اولیای خود با حفظ پروتکل های بهداشتی جهت دریافت پرونده به آموزشگاه مراجعه کردند.پس از تحویل پرونده توسط معاون اجرایی، اولیای دانش آموز جهت کسب مشاوره به جناب آقای صباغی مشاور آموزشگاه مراجعه و ایشان در مورد اهمیت انتخاب رشته به اولیای پایه نهم به صورت فردی توضیحاتی را ارائه نمودند. هدایت تحصیلی را می توان به عنوان فرآیند کمک به دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی مناسب ، براساس شناخت استعدادها و توانایی های خود و امکانات و شرایط محیطی تعریف کرد .هر اندازه دانش آموزان و والدبن از عوامل تاثیر گذار در هدایت تحصیلی اطلاعات بیشتری داشته باشند، انتخاب رشته بهتری برای پایه دهم انجام می دهند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20