افتخار آفرینان آموزشگاه در سال تحصیلی 1403 – 1402

در این خبر برآن شدیم تا لیستی از دانش آموزان افتخار آفرین آموزشگاه را معرفی نماییم. این دانش آموزان در رسته های آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای مدرسه و شهرستان افتخار آفرینی کردند. با تشکر از تلاش های این عزیزان و دبیران و مشاوران ارجمندی که به ایشان در کسب این مقام ها یاری رساندند.

اسامی برگزیدگان جشنواره فرهنگی هنری امید فردا

1 بردیا عرب  مقام  سوم مشترک ویولن کلاسیک
2 بهزاد خجسته پور مقام  اول هنگ درام
3 یونس حیدر آبادی مقام  اول مشترک پادکست
4 سید مهدی موسوی زارع مقام  اول ویدئو کست
5 امیر علی وحدانی پور مقام  سوم آب مرکب
6 سید مهدی موسوی زارع مقام  اول نگار گری ایرانی
7 محمد یاسین جعفری مقام  دوم مشترک تصویر سازی
8 آریا نجفی مقام  اول قلم زنی
9 حسین عین آبادی مقام  اول قالی بافی
10 احمد رضا فتح آبادی مقام  سوم عکاسی
11 عرشیا کرامتی مقام  دوم فیلم داستانی
12 مهدیار سخدری مقام  سوم کاشی کاری (معرق)
13 متین جوادی شایسته تقدیر خط نستعلیق
14 امیر علی خرمی کیا مقام  دوم پویا نمایی

سرود گروهی دبیرستان

1 سید محمد سامغانی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
2 امیر محمد فتح آبادی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
3 محمد صالح عمارلو مقام برگزیده کشوری گروه سروه
4 محمد معراج قلعه حسنی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
5 آرتین بکائیان مقام برگزیده کشوری گروه سروه
6 سید امیر حسین حسینی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
7 طاها ولی زاده مقام برگزیده کشوری گروه سروه
8 محمد سینا بیاضی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
9 محمد مهدی پهلوانی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
10 طاها قربانی هروی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
11 محمد مهدی نارنجی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
12 داود سعدی راد مقام برگزیده کشوری گروه سروه
13 محمد رضا مسیح آ بادی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
14 محمد مصطفی بیات ترک مقام برگزیده کشوری گروه سروه
15 محمد یزدان رضوانی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
16 فرزاد نعمتی سلجوقی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
17 حسام اله آبادی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
18 امیر رضا برفرازی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
19 محمد مهدی طوسی مقام برگزیده کشوری گروه سروه
20 محمد صالح نیرآبادی مقام برگزیده کشوری گروه سروه

گروه تئاتر نمایش صحنه ای راه یافته به مرحله استانی

1 محمد مهدی حشمتی راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
2 مهیار نجفی راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
3 امیر علی مفیدی فر راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
4 حامد سلیمان زاده راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
5 رضا حسن آبادی راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
6 رادمهر قدیریان راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
7 ابوالفضل جعفری راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
8 طاها واسعی نیا راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
9 امیر علی ملاکی راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای
10 علی جعفری راه یافته به مرحله استانی گروه تئاتر صحنه ای

اسامی تیم دادرس(دانش آموزان آماده در روزهای سخت)

1 محمد مصطفی بیات ترک راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
2 فرزاد نعمتی سلجوقی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
3 امیر طاها شوریابی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
4 ابوالفضل عشقی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
5 علی جعفری راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
6 بردیا عرب راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
7 رضا حسن آبادی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
8 محمد فرداد بایگی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
9 مهراد معدنی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
10 محمدرضا مسیح آبادی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
11 اشکان خطیب راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
12 محمدمهدی عادلی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
13 امیرعلی غلامی ایرج راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس
14 محمد صدرا صفایی راه یافته به مرحله استانی در رسته دادرس

برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز در شهرستان

1 سبحان اکبری مقام اول شهرستان در رشته قرائت تحقیق
2 ابوالفضل کوثری مقام اول شهرستان در رشته قرائت تحقیق
3 محمد مهدی سامغانی مقام اول شهرستان در رشته قرائت ترتیل
4 محمد رضا مسیح آ بادی مقام اول شهرستان در رشته صحیفه سجادیه
5 یاسین عیش آبادی اول مقام اول شهرستان در رشته تفسیر قرآن
6 یونس حیدر زاده مقام اول شهرستان در رشته تفسیر قرآن
7 طاها قربانی مقام اول شهرستان در رشته اذان
8 طاها حنیف مقام اول شهرستان در رشته اذان
9 امیرعلی حیدری مقام اول شهرستان در رشته نهج البلاغه
10 الیاس فهیمی راد مقام اول شهرستان در رشته نهج البلاغه
11 حامد سلیمان زاده مقام اول شهرستان در رشته نهج البلاغه
12 علی سرچاهی مقام اول شهرستان در رشته نهج البلاغه
13 حسین لزگی مقام اول شهرستان در رشته انشاء نماز
14 فرزاد نعمتی سلجوقی مقام اول شهرستان در رشته انشاء نماز
15 مهیار حصاری مقام اول شهرستان در رشته گفتمان مهدویت
16 امیرعباس سوقندی مقام اول شهرستان در رشته حفظ جزء 30
17 امیرعلی زهانی مقام اول شهرستان در رشته حفظ 20 جزء
18 سهیل احسانی فرد مقام اول شهرستان در رشته حفظ 10 جزء
19 امیرطاها شوریابی مقام اول شهرستان در رشته احکام
20 محمد حسین نظری مقام اول شهرستان در رشته احکام

افتخار آفرینان ورزشی

1 سید امیرعلی تیجانی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
2 یاسین ابراهیمی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
3 امیر علی حیدری مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
4 امیرطاها شوریابی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
5 امیرمهدی شمس آبادی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
6 سید مهدی حسینی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
7 علیرضا شوریابی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
8 محمدرضا خوئی شرق مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
9 سامان شورورزی مقام سوم شهرستان در رشته تیم والیبال
10 امیرمهدی داراشانی مقام اول انفرادی در رشته شنا ماده کرال سینه
11 حسین توحید خواه مقام سوم انفرادی در رشته شنا ماده کرال سینه
12 صالح سعادتی مقام دوم انفرادی در رشته شنا ماده کرال پشت
13 حسین کوثری مقام چهارم انفرادی در رشته شنا ماده قورباغه
14 امیرعلی تیجانی مقام اول در رشته دومیدانی – پرش طول
15 امیرمهدی خرمی مقام دوم در رشته دومیدانی – ماده 800متر
16 سید مهدی حسینی مقام دوم در رشته دومیدانی – ماده 400 متر

مقام آوران آموزشی آموزشگاه

1 محمد رضا مسیح آبادی رتبه اول شهرستان در مسابقات علوم آزمایشگاهی راه یافته به استان جشنواره نوجوان خوارزمی
2 ابوالفضل عشقی رتبه اول شهرستان در مسابقات علوم آزمایشگاهی راه یافته به استان جشنواره نوجوان خوارزمی
3 امیر علی حیدری منتخب شهرستان در مناظره جشنواره نوجوان خوارزمی
4 ابوالفضل فتح آبادی منتخب شهرستان در مناظره جشنواره نوجوان خوارزمی
5 امیر علی حیدری رتبه اول شهرستان در دست سازه راه یافته به استان جشنواره نوجوان خوارزمی
6 سامان شورورزی رتبه اول شهرستان در احساس واژه ها راه یافته به استان جشنواره نوجوان خوارزمی
7 فرزاد نعمتی سلجوقی رتبه اول شهرستان در احساس واژه ها راه یافته به استان جشنواره نوجوان خوارزمی
8 امیر رضا عمارلو منتخب سازمان آتش نشانی در دست سازه جشنواره نوجوان خوارزمی
9 احسان ابوالفضلی منتخب شهرستان در دست سازه جشنواره نوجوان خوارزمی
10 آرتین بکائیان منتخب سازمان آتش نشانی در دست سازه جشنواره نوجوان خوارزمی
11 عماد رضا کابلی راه یافته به استان در تاثریا راه یافته به استان جشنواره تا ثریا
12 محمد مهدی نارنجی راه یافته به استان در تاثریا راه یافته به استان جشنواره تا ثریا
13 محمد یزدان رضوانی راه یافته به استان در تاثریا راه یافته به استان جشنواره تا ثریا
14 حسام اله آبادی منتخب شهرستان در عکاسی جشنواره نوجوان خوارزمی
15 سید امیر علی طالبیان منتخب شهرستان در عکاسی جشنواره نوجوان خوارزمی
16 یزدان عزیزی منتخب شهرستان در برنامه نویسی جشنواره نوجوان خوارزمی
17 محمد امین ایروانی رتبه اول شهرستان در روبیک پژوهش سرا مسابقات
18 الیاس فهیمی راد رتبه اول در مرحله اول آزمون تبار
19 پارسا ظهیر نژاد رتبه دوم در مرحله اول آزمون تبار
20 علی دهنوی رتبه سوم در مرحله اول آزمون تبار
21 پارسا ظهیر نژاد رتبه اول در مرحله دوم آزمون تبار
22 امیر حسین قربانی رتبه دوم در مرحله دوم آزمون تبار
23 محمد صالح عمارلو رتبه سوم در مرحله دوم آزمون تبار
24 معین ایروانی رتبه اول در مرحله سوم آزمون تبار
25 پارسا ظهیر نژاد رتبه دوم در مرحله سوم آزمون تبار
26 امیر حسین مهرآبادی رتبه سوم در مرحله سوم آزمون تبار
27 ابوالفضل فتح آبادی رتبه اول در مرحله اول آزمون تبار
28 فرزاد نعمتی سلجوقی رتبه دوم در مرحله اول آزمون تبار
29 محمد مهدی آشوری رتبه سوم در مرحله اول آزمون تبار
30 ابوالفضل فتح آبادی رتبه اول در مرحله دوم آزمون تبار
31 ابوالفضل عشقی رتبه دوم در مرحله دوم آزمون تبار
32 سهیل احسانفر رتبه سوم در مرحله دوم آزمون تبار
33 ابوالفضل فتح آبادی رتبه اول در مرحله سوم آزمون تبار
34 محمد رضا مسیح آبادی رتبه دوم در مرحله سوم آزمون تبار
35 محمد مهدی آشوری رتبه سوم در مرحله سوم آزمون تبار
36 امیر محمد رنگانی رتبه اول در مرحله اول آزمون تبار
37 امیر مهدی زروندی رتبه دوم در مرحله اول آزمون تبار
38 متین جوادی رتبه سوم در مرحله اول آزمون تبار
39 متین جوادی رتبه اول در مرحله دوم آزمون تبار
40 مهیار حصاری رتبه دوم در مرحله دوم آزمون تبار
41 یونس حیدرزاده رتبه سوم در مرحله دوم آزمون تبار
42 متین جوادی رتبه اول در مرحله سوم آزمون تبار
43 امیر رضا فریدونی رتبه دوم در مرحله سوم آزمون تبار
44 مهیار حصاری رتبه سوم در مرحله سوم آزمون تبار
45 علی کاویانی رتبه اول آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
46 محمد طاها بلوکی رتبه دوم آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
47 سپهر صداقتی رتبه سوم آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
48 محمد مهدی آشوری رتبه اول آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
49 ابوالفضل فتح آبادی رتبه دوم آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
50 پارسا پیراهش رتبه سوم آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
51 محمد امین حیدرآبادی رتبه اول آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
52 امیر مهدی زروندی رتبه اول آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
53 ابوالفضل حصاری رتبه اول آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی
54 مهیار حصاری رتبه اول آموزشگاه در ریاضی آزمون علمی

مقام آوران و افتخار آفرینان حوزه پرورشی

اجرای گروه سرود

تیم دادرس


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20