معرفی پرسنل

 • علی اصغر فخریان

  علی اصغر فخریان

  فوق لیسانس الهیات مدیر
 • احسان اله فرهادی

  احسان اله فرهادی

  فوق لیسانس زبان انگلیسی معاون اجرایی
 • حسین اکرمی

  حسین اکرمی

  فوق دیپلم علوم تجربی معاون آموزشی
 • حسین عابد

  حسین عابد

  لیسانس ادبیات فارسی معاون پرورشی
 • سید محمد صباغی

  سید محمد صباغی

  لیسانس مشاوره مشاور تحصیلی
 • مهدی بازوبندی

  مهدی بازوبندی

  فوق دیپلم حوزه مشاور مذهبی
 • حسن بلوکی

  حسن بلوکی

  ابتدایی خدمتگزار