اخبار

اهدای جوایز کارت امتیازات
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱ بازدید

اهدای جوایز کارت امتیازات

آموزشگاه در همان ابتدای سال  برای مبحث تشویق  دانش آموزان از سیستم کارت امتیاز استفاده کرد. کارت های مورد استفاده در آموزشگاه برای تشویق عبارتست […]