برگزاری اردو تفریحی روستای خرو خرداد 1403

بمناسبت پایان سال تحصیلی در راستای ایجاد نشاط و رفع خستگی همکاران در این سال، روز یکشنبه مورخ 20 خرداد ماه 1403 اردویی در روستای خرو (چشمه علی) برگزار گردید. این اردو یک روزه به اتفاق دبیران محترم آموزشگاه و کادر اجرایی مدرسه برگزار شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20