نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

صادق علی آبادی
صادق علی آبادی مسابقه علمی ریاضی پایه تحصیلی : نهم شهر : نیشابور رتبه : اول کلاس
مرصاد شریفی
مرصاد شریفی جشنواره نوجوان خوارزمی پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : اول شهرستان، راه‌یافته به مرحله استانی
محمد جعفری
محمد جعفری مسابقات قرآن، عترت و نماز پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : ممتاز، راه‌یافته به مرحله نهایی
امیررضا حلاجی ۱۹.۳۲
امیررضا حلاجی برگزیده امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : سوم کلاس
علیرضا زینلی ۱۹.۸۲
علیرضا زینلی برگزیده امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : اول کلاس، سوم پایه
کیارش باقری ۱۹.۷۵
کیارش باقری برگزیده امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : دوم کلاس
عرفان علیخانی ۱۹.۵۷
عرفان علیخانی برگزیده امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : دوم کلاس
مهدیار هراتی
مهدیار هراتی مسابقات قرآن، عترت و نماز (نهج‌البلاغه) پایه تحصیلی : نهم شهر : نیشابور رتبه : شایسته تقدیر و راه‌یافته به فینال
مرصاد شریفی ۱۹.۸۴
مرصاد شریفی برگزیده امتحانات نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : نیشابور رتبه : اول کلاس، دوم پایه
یونس حیدرزاده
یونس حیدرزاده مسابقات قرآن، عترت و نماز (تفسیر) پایه تحصیلی : هفتم شهر : نیشابور رتبه : شایسته تقدیر
علی سلیمانی
علی سلیمانی مسابقات قرآن، عترت و نماز (صحیفه سجادیه) پایه تحصیلی : نهم شهر : نیشابور رتبه : شایسته تقدیر
یزدان فتحی
یزدان فتحی مسابقات قرآن، عترت و نماز (قرائت) پایه تحصیلی : هفتم شهر : نیشابور رتبه : شایسته تقدیر